• Geen categorieën

Slotenmaker Lucas respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Slotenmaker Lucas, gevestigd te Maisstraat 217
9000 Gent, BTW: BE 0606 970 669.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Slotenmaker Lucas. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam

– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

– Een betere dienstverlening naar u toe

– Het onderhouden van relaties met u

– Het verwerken van uw bestellingen

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 6 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 8 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: info@sloten-makers.be, +32484577990.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 22.11.2021 tot nader order.

// our services

We Offer a Wide
Variety of IT Services

// contact

Met spoed een slotenmaker nodig?

Slotenmaker Lucas staat 24/7 tot uw dienst en dat in heel Vlaanderen! Kaartbetalingen zijn mogelijk. Slotenmaker Lucas hanteert vaste en duidelijke tarieven. Geen onverwachte extra kosten, wel een snelle en kwaliteitsvolle service.

Voor vragen over onze (spoed)service en offerteaanvragen kunt u onderstaand contactformulier invullen of ons contacteren via 0484 577 990. U ontvangt gratis en vrijblijvend een expertadvies en prijsindicatie van ons.

Telefoon:

0484 577 990